ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

ΕΡΓΑ ΕΥΔΕ-ΒΕΚ

ΕΡΓΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ)

 

Α) ως Ενδιάμεσος Φορέας στους Τομείς Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»  διαχειρίζεται τις κάτωθι δράσεις:

  • «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων»,
  •  «Ενίσχυση αλυσίδων προστιθέμενης αξίας- συνεργατικοί συνεταιρισμοί-δικτυώσεις»,
  • «Αναβάθμιση υποδομών ΟΚΑΑ για την υποστήριξη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας και Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ)» και
  • «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID- 19 (επιχειρήσεις των οποίων η ενίσχυση ξεπερνάει τις 200 χιλ ευρώ)».

Β) ως Δικαιούχος-Φορέας Πρότασης, υλοποιεί πράξεις στο πλαίσιο των ακόλουθων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-20:

  • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»  (ΕΠΑΝΕΚ) και
  • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση»

 

30.11.2022 erga EYDE-VEK DIKAIOUXOS
30.11.2022 erga EYDE-VEK EF